https://cdn.naspo.org/RI/NASPO_2016MillennialWhitePaper_FINAL.pdf

Change Management Soft Skills Procurement Office Development Professional Development